Posts

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Prova d'avaluació de sisè curs d'educació primària 2019:      ANGLÈS    DIA 7 DE MAIG
El dimarts dia 7: llengua catalana i llengua estrangera.Cada sessió té una durada de 60 minuts. Atès que a la prova de llengua estrangera s'han d'escoltar dues gravacions, es pot allargar la durada de la prova fins a 15 minuts.S'aplica de manera simultània a tots els centres que imparteixen educació primària de Catalunya.

La prova de competència lingüística en llengua estrangera avalua: La comprensió lectora i la comprensió oral mitjançant ítems de resposta múltiple simple que avaluen els processos d'obtenció d'informació i d'interpretació.L'expressió escrita, amb l'elaboració d'una breu producció, pautada i contextualitzada.  Es mesura la competència discursiva (coherència i adequació, guiades pel plantejament de l'activitat) i la competència lingüística (lèxic, morfosintaxi, ortografia de nivell bàsic).

Com s'estructura la prova? El quadern de compe…

ARTS&CRAFTS

Image
YEAR 4_THE FOOD PYRAMID
YEAR 5_THE BODY SYSTEMS

YEAR 6_HURRICANE MODELSPICTURES_VIDEOS_PROJECTS

YEAR 2_RADIO PROGRAMME
SING ALONG!

Image

RESOURCES_PROJECTS

Image
VOCABULARY TOPICS 1-LET'S NAME THE PLANETS!


2-RADIO SCRIPT FOR ...
SCRIPT_SLIDE_SHARE steps by step!
KIDS_PUBLIC_RADIO
JABBERWOCKY kids radio
LULLABY kids radio


3-SAY THE SEASONS

4-HOW TO BUILD A HUMAN TOWER LET'S BUILD HUMAN TOWERS!

4-FOOD VOCABULARY HEALTHY FOOD Vs JUNK FOOD
<

LEARN MORE ENGLISH

Image

ENGLISH LEARNING ZONE

Image
ENGLISH LEARNING ZONE

HELLO! CLICK ON THE LINK AND PRACTICE ENGLISH ONLINE!

FIRST, CLICK ON "INICIAR SESIÓN"

NEXT, TYPE THE E-MAIL_baldiri@baldiri.com

THEN, TYPE THE PASSWORD_barcelona

AFTER THAT, CLICK ON YOUR COURSEBOOK

and FINALLY, PLAY, LISTEN TO THE STORY, READ THE STORY, SING THE SONGS 

AND DO THE ACTIVITIES! Have FUN!
IT'S WINTER

Image
IT'S WINTER
IT'S COLD!


CLICK ON 
THE PICTURE WITH THE LEAVES
AND LET'S PLAY!