Posts

ROBIN_HOOD - April 12

Image
DO you REMEMBER the main CHARACTERS of the PLAY?
Let's SEE!
The SHERIFF OF N__ __ __ __ __ __ __ __ __
ROBIN __ __ O __ and 
LADY __ __ __ __ __ __
RIGHTS OF THE CHILD

Image
UNICEF-RESOURCES

GOOGLE PLAY-MEMORY GAME

THE MEMORY GAME ON THE RIGHTS OF THE CHILD
(pdf en el carpeta "Els Drets dels Infants")

MATCH THE MEMORY_RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

CHILDRENS' RIGHTS CARDS

VIDEOS-LIVING DEMOCRACY-DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS IN SCHOOLS

PROMOTIONAL MATERIAL-DOWNLOAD (POSTER, PUZZLE)

VISIBILITY MATERIALS

PREMIUM

APPS FOR KIDS_BRITISH COUNCIL

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Prova d'avaluació de sisè curs d'educació primària 2019:      ANGLÈS    DIA 7 DE MAIG
El dimarts dia 7: llengua catalana i llengua estrangera.Cada sessió té una durada de 60 minuts. Atès que a la prova de llengua estrangera s'han d'escoltar dues gravacions, es pot allargar la durada de la prova fins a 15 minuts.S'aplica de manera simultània a tots els centres que imparteixen educació primària de Catalunya.

La prova de competència lingüística en llengua estrangera avalua: La comprensió lectora i la comprensió oral mitjançant ítems de resposta múltiple simple que avaluen els processos d'obtenció d'informació i d'interpretació.L'expressió escrita, amb l'elaboració d'una breu producció, pautada i contextualitzada.  Es mesura la competència discursiva (coherència i adequació, guiades pel plantejament de l'activitat) i la competència lingüística (lèxic, morfosintaxi, ortografia de nivell bàsic).

Com s'estructura la prova? El quadern de compe…

ARTS&CRAFTS

Image
YEAR 4_TISSUE PAPER FLOWERS tutorials


YEAR 4_THE FOOD PYRAMID


_________________________________________________________________________________

YEAR 5_CLAYLISTEN TO our DESCRIPTIONS and GUESS WHICH one IS it? 
LET'S TRY it! It's number .......... .1   
2